Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Đã cho thuêcho đến October 4, 2019
Đã cho thuêcho đến June 19, 2019

Apartment 201 Euro Home Building, 21B To Ngoc Van, Tay Ho

ID: 9824  2/9F  2  2  90m2
$600mois
Đã cho thuêcho đến November 12, 2019

Apartment 501 Euro Home Building, 21B To Ngoc Van, Tay Ho

ID: 7239  5/9F  2  2  90m2
$600mois
Đã cho thuêcho đến July 2, 2019
Đã cho thuêcho đến September 24, 2019
1082270010931