Đã cho thuêcho đến April 14, 2020
Đã cho thuêcho đến October 31, 2019
Đã cho thuêcho đến October 30, 2019
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Bientôt disponiblejusqu'à September 19, 2019

Brand new office for rent at To Ngoc Van street

ID: 1253  1/6F  1  1  180m2
$3,000mois
Đã cho thuêcho đến December 31, 2020
1082270010931