Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Đã cho thuêcho đến October 31, 2019
Đã cho thuêcho đến October 30, 2019
Đã cho thuêcho đến March 31, 2019
Đã cho thuêcho đến March 31, 2019
Đã cho thuêcho đến May 18, 2019
Đã cho thuêcho đến May 31, 2019
Đã cho thuêcho đến August 12, 2019
Bientôt disponiblejusqu'à March 19, 2019

Brand new office for rent at To Ngoc Van street

ID: 1253  1/6F  1  1  180m2
$3,000mois
Đã cho thuêcho đến December 31, 2020
1082270010931