Đã cho thuêcho đến July 30, 2019
Đã cho thuêcho đến March 2, 2020
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez

Apartment 901 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 7557  9/9F  2  1  90m2
$1,350mois
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez

Apartment 701 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 4113  7/9F  2  2  120m2
$1,500mois

Apartment 801 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 6489  8/9  2  2  120m2
$1,700mois
Đã cho thuêcho đến October 26, 2019
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez

Apartment 601 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 0166  6/9F  2  2  120m2
$1,700mois
Đã cho thuêcho đến January 9, 2020
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
1082270010931