Apartment 501 Westlake Residence 7, Vong Thi, Tay Ho

ID: 9385  5  2  2  90m2
$950mois
Đã cho thuêcho đến July 7, 2019

Apartment 301 Westlake Residence 7, Vong Thi, Tay Ho

ID: 9143  3  2  2  80m2
$550mois
Đã cho thuêcho đến January 26, 2020

Studio 201 Westlake Residence 7, Vong Thi, Tay Ho

ID: 0237  2  1  1  50m2
$500mois
Đã cho thuêcho đến May 31, 2019
1082270010931