Cozy apartment 201 leasing in Tay Ho Dist, Hanoi.

ID: 3766  2  1  1  45m2
$450mois
Đã cho thuêcho đến December 27, 2019

Lovely apartment 401 for rent in Tay Ho Dist, Hanoi.

ID: 6794  4  1  1  45m2
$400mois
Đã cho thuêcho đến December 27, 2019
Đã cho thuêcho đến May 31, 2020
Đã cho thuêcho đến February 24, 2020
1082270010931