Đã cho thuêcho đến August 15, 2020
Đã cho thuêcho đến January 5, 2020
Đã cho thuêcho đến October 5, 2019
Đã cho thuêcho đến October 13, 2019
Đã cho thuêcho đến November 1, 2019

Apartment 701 Westlake Residence 3, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 0835  7F  2  2  120m2
$1,400mois
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Đã cho thuêcho đến March 30, 2020
Đã cho thuêcho đến October 4, 2020
Đã cho thuêcho đến February 14, 2020
Đã cho thuêcho đến December 6, 2020
Đã cho thuêcho đến November 1, 2020
1082270010931