"WILL INVESTING IN RENTAL SERVICED APARTMENT WILL PAY OFF ?" An exclusive interview with Mr. Ngo Hong Thang, CEO of Hanoi Housing.

"WILL INVESTING IN RENTAL SERVICED APARTMENT PAY OFF ?" An exclusive interview with Mr. Ngo Hong Thanh, CEO of Hanoi Housing.

ĐẦU TƯ CĂN HỘ CHO THUÊ CÓ HÁI RA TIỀN Ở THỜI ĐIỂM NÀY?

WILL INVESTING IN RENTAL SERVICED APARTMENT WILL PAY OFF ?

[English Below]

Đại dịch COVID -19 đã và đang mang đến ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản ở Việt Nam. Là nhà phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu tại Hà Nội và miền Bắc Việt nam, Hanoi Housing mang đến một tầm nhìn và sứ mệnh mới cho một tương lai tốt đẹp hơn, bất chấp những thách thức và khó khăn. Cuộc phỏng vấn độc quyền của DOANH NHAN TV với ông Ngô Hồng Thanh, Giám Đốc Điều Hành của công ty Hanoi Housing sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn về hiện trạng của thị trường bất động sản của thời đại COVID và hậu COVID, giải quyết không chỉ những thay đổi, thách thức mà còn cả những cơ hội đầy tham vọng !

The COVID-19 pandemic significantly affected the Vietnamese residential real estate market. As a leading developer of serviced accommodation in Hanoi and Northern Vietnam, Hanoi Housing is setting up new vision and mission for the better tomorrow despite the challenges. An exclusive interview with Mr. Ngo Hong Thanh, CEO of Hanoi Housing will help us have a closer look on the current and post COVID status of the real estate market, addressing not only changes and challenges but also ambitious opportunities !

#HanoiHousing #servicedapartment #westlake #tayho #badinh #Hanoi #SafeStay #doanhnhantv #DoanhNghiep #COVID19 #CovidrealestateRate and ReviewShare details of your own experience with this

(5 stars)
Please select Star rating...
wait image
Submit
Chát Facebook Chát Zalo